دوره صوتی بهتر از دیروز

  149,000تومان 79,000تومان

  دوره صوتی بهتر از دیروز

  چطور هر روز بیشتر از دیروز به اهدافمان نزدیک شویم

   

  مبلغ سرمایه گذاری بر روی خودمان و اهدافمان: 79000 تومان

  فرمت دوره: 15 جلسه صوتی

  مدرس: علیرضا فرجامی

  مخاطبان این دوره: تمام افرادی که می خواهند هر روز به اهدافشان نزدیک تر شوند